Reglament de la cursa

La regularitat lliure és per a tots aquells qui tenen com a objectiu practicar un esport sense buscar una velocitat màxima. Una prova de regularitat lliure comporta una classificació amb un primer i un darrer, però en cap moment la velocitat no és un factor determinant per a la classificació.

1) PROGRAMA

 • De l’1 de desembre de 2015 al 30 de maig de 2016: inscripció de participants.
 • Tancament de la inscripció de participants: a partir del moment que s’hagi assolit la xifra de 120 vehicles.
 • Les verificacions administratives tindran lloc el divendres 3 de juny de 2016 a Ordino, de 10.00 a 15.00 h, a l’Hotel Coma.
 • Les verificacions tècniques tindran lloc el divendres 3 de juny de 2016 a Ordino, de 10.30 a 15.30 h, a l’Hotel Coma.
 • Un pròleg/gimcana tindrà lloc el divendres 3 de juny de 2016, de 17.00 a 18.30 h.
 • La sessió informativa general tindrà lloc el divendres 3 de juny de 2016 a l’Hotel Coma, a les 20.00 h, a l’espai Lounge Andorra 500.
 • Sortida de l’etapa 1, el dissabte 4 de juny de 2016, a les 8.30 h, des de l’Hotel Coma.
 • Sortida de l’etapa 2, el diumenge 5 de juny de 2016, a les 8.30 h, des de l’Hotel Coma.
 • La publicació dels resultats i el lliurament de premis tindran lloc el 5 de juny a l’Hotel Coma a les 19.00 h.

2) ORGANITZACIÓ

L’Associació Moto Club Pirineu organitza, amb el suport de la Federació Motociclista d’Andorra, una prova de regularitat històrica en carretera, anomenada “Andorra 500”, que es desenvoluparà del 3 de juny al 5 de juny de 2016, durant 3 dies a Andorra, França i Espanya.

Aquest ral·li es disputarà d’acord amb:

 • el Codi Esportiu Internacional de la FIM
 • aquest reglament i les seves clàusules eventuals
 • el Codi de la circulació andorrà, francès i espanyol.

Aquest ral·li ha rebut el permís d’organització IMN 71/102, lliurat per l’FMA i el Moto Club Pirineu el 25 de gener de 2016. En cas de necessitat, les disposicions d’aquest reglament es podran modificar. Qualsevol modificació o disposició complementària s’anunciarà mitjançant clàusules numerades i datades i formaran part integrant d’aquest reglament.

La Federació Motociclista d’Andorra ha confiat l’organització tècnica de la prova a la Societat Promocions Esportives d’Aventura Nanga – Xalet Despres, Camí del Casal – AD400 Arinsal – Principat d’Andorra. Tel.: +376 819181 Correu electrònic: contact chez andorra500.com

Organitzadors i oficials de la prova:

 • Director d’Andorra 500: Cyril Despres
 • Director de la cursa: Jaume Marina assistit per David Castera
 • President del jurat: Jordi Sánchez
 • Relacions amb els participants: Àlex Antor
 • Servei de resultats i cronometratge: Societat Tripy
 • Comissari tècnic: Tony Garcia assistit per Roberto Conde

3) VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES

Les verificacions administratives tindran lloc el 3 de juny de 2016 a l’Hotel Coma. Durant les verificacions, cada pilot haurà de presentar els documents originals següents, en curs de validació:

 • Carnet de conduir nacional.
 • Tots els participants hauran d’obtenir una llicència diària de l’FMA, al preu de 50 € per als 3 dies de la prova (llicència que s’obtindrà in situ).
 • Autorització del propietari del vehicle per al participant a Andorra 500, si el pilot competidor no n’és el propietari.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta verda d’assegurança del vehicle.

El participant es compromet a presentar els originals dels papers sol·licitats. No s’acceptarà cap fotocòpia o certificat de pèrdua o de robatori, ja que correrà el risc de ser exclòs de la competició.

4) VERIFICACIONS TÈCNIQUES

Les verificacions tècniques tindran lloc el 3 de juny, de 10.30 a 15.30 h a l’Hotel Coma. Seran d’ordre general i afectaran punts de seguretat importants: l’estat dels pneumàtics, l’estat general de manteniment del vehicle i el casc homologat.

La responsabilitat del comissari tècnic i de l’organització sobre la conformitat del vehicle recaurà només en aquests punts.

5) INSTRUMENTS AUTORITZATS

La vostra participació inclou la disposició d’un aparell de mesura i roadbook electrònic Tripy, que es col·locarà al vostre vehicle durant les verificacions. (Vegeu l’annex 1 per a les instruccions d’instal·lació.)

Cada moto haurà d’estar proveïda d’una fixació al manillar del tipus bola RAM Mount de la vostra elecció, però obligatòria, situada idealment al costat esquerre del manillar i seleccionada en funció del model de la vostra moto a la botiga en línia d’accessoris Tripy o en un altre proveïdor de la vostra elecció (preu a partir de 15 € per a la referència 6004 fixació en U per a manillar tubular). Aquesta fixació és obligatòria per presentar-se als controls tècnics.

6) ASSEGURANÇA

L’organització ha contractat una pòlissa d’assegurances que garanteix, en cas d’accidents, incendi o explosió ocorreguda durant la manifestació esportiva o als assajos previstos al programa oficial d’aquesta manifestació, les conseqüències pecuniàries de la responsabilitat civil que poden afectar l’organitzador o els competidors per danys corporals o materials causats als espectadors, a tercers i als participants, però només per a aquests darrers quan es tracta de proves que no comporten, sobre la totalitat del seu recorregut, un ús privat de la via pública.

A més de l’assegurança organitzadora, les motos participants hauran de posseir la seva pròpia assegurança de responsabilitat civil.

7) PARTICIPANTS I PILOTS

A) – SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ - INSCRIPCIÓ

El nombre d’inscrits està limitat a 120 motos. Un pilot que anul·li la seva participació està autoritzat a cedir la seva plaça a un altre pilot.

 • Es podrà substituir la moto fins al moment de les verificacions.
 • Per ésser vàlida, la sol·licitud de participació ha d’anar acompanyada obligatòriament de l’import dels drets corresponents en la data d’inscripció.
 • Essent la prova per invitació, l’organitzador es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol sol·licitud de participació. En aquest cas, ho comunicarà a l’interessat durant els 8 dies següents a la recepció de la seva participació.
 • Pel sol fet de la seva participació, qualsevol pilot que participi en la prova s’adhereix sense excepció a la reglamentació general i al reglament específic de la prova i, en particular, al dret d’imatge.
 • Es poden presentar per a la classificació “per equips” equips de marca, de clubs o d’amics. Un equip ha de tenir un mínim de 3 vehicles i un màxim de 5. La suma dels resultats dels 3 millors de l’equip determinarà l’equip guanyador.

B) LLICÈNCIES

Andorra 500 té lloc sota l’empara de la Federació Motociclista d’Andorra i tots els participants hauran d’obtenir una llicència diària de l’FMA al preu de 50 € per als 3 dies de la prova (llicència a obtenir in situ).

C) DRETS DE PARTICIPACIÓ

L’import de la inscripció és de 850 €. Els participants s’acceptaran en funció de la disponibilitat hotelera. Aquests drets impliquen l’acceptació de la publicitat de l’organitzador i, en cas de rebuig d’aquesta, aquests drets s’augmentaran en un 50%.

Per a un pilot i la seva moto, aquests drets de participació comprenen:

 • l’organització general de la prova
 • l’organització esportiva i logística
 • l’obtenció d’autoritzacions nacionals i locals
 • els hotels durant 3 nits en habitació doble del divendres 3 de juny al vespre al dilluns 6 de juny al matí
 • tots els àpats per al participant (3 esmorzars, 2 dinars, 3 sopars i les pauses durant les 2 etapes)
 • el lliurament de premis, el 5 de juny de 2016
 • l’assegurança obligatòria que garanteixi la responsabilitat civil dels participants i de l’organització per al ral·li històric de regularitat
 • la vigilància dels parcs d’estacionament durant la nit
 • una placa amb el número i el Tripy (vegeu l’annex 1)
 • regals lliurats a cada pilot.

• Condicions de pagament:
El pagament s’haurà de fer mitjançant transferència Swift al compte bancari abans de l’inici de la prova.

Beneficiari: Promocions Esportives d’Aventura Nanga

Banc: ANDBANK, av. Sant Antoni, núm. 32, ed. Ferran’s - AD400 La Massana - Principat d’Andorra

SWIFT: BACA ADAD

IBAN: AD03 0001 0000 4130 4260 0100

• Condicions d’anul·lació:
Per ser tinguda en compte, qualsevol anul·lació s’haurà de fer per escrit i per correu electrònic. En cas d’anul·lació per part vostra, tenint en compte les reserves i els dipòsits ja lliurats als diferents establiments i la feina ja realitzada per part de l’organització, les condicions de reemborsament seran les següents: per a una anul·lació abans del 2 de maig de 2016, una retenció global de 200 € per la participació; mentre que a partir del 2 de maig de 2016 no es farà cap reemborsament.

8) ORDRE DE SORTIDA

L’ordre de sortida serà en funció de la numeració.

9) NÚMEROS

Els números es facilitaran segons l’organitzador.

10) MOTOS

A Andorra 500 s’admetran tots els models d’abans del 1980 (categoria “Clàssica”), tots els models neoretros de 1980 fins a l’actualitat (categoria “Neoclàssic”), així com totes les motos modificades: Café Racer, Customs i Bobbers (categoria “Custom”).

S’ha creat una categoria “Turista” per a tots aquells qui desitgin conduir i passejar sense cronometratge. Aniran pel mateix recorregut, respectaran el Codi de la circulació dels països per on es passi i sortiran darrere dels competidors.

L’organitzador es reserva el dret de rebutjar la sortida de tota moto que no correspongui als criteris de la prova (època, estat, conformitat, etc.).
Serà possible el canvi de vehicle durant la cursa amb l’autorització del jurat i dels comissaris esportius. La penalització serà de 300 punts.

11) PUBLICITAT

Es permetrà als participants posar lliurement publicitat a la seva moto en la mesura que aquesta:

 • no sigui contrària a les disposicions legals en vigor
 • no alteri el caràcter històric de la moto.

L’organització facilitarà una placa amb un número, que es fixarà a la moto.

NOTA: es prohibeix als participants fixar qualsevol publicitat relativa a la seva participació, en la manera que sigui (banderoles, kakemonos, fullets, etc.), a la totalitat d’espais de reagrupament de la prova, llevat d’adhesius i publicitats que hi hagi als seus vehicles.

12) DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT

El recorregut es dividirà en 2 etapes d’aproximadament 220 km per dia. Cada dia, els participants tindran un mínim de 3 tests de regularitat en arribades múltiples (temps pres en diversos indrets durant cada test de regularitat) i 6 com a màxim. El quilometratge total de la prova és d’aproximadament 500 km.

 • L’itinerari és secret i els reconeixements estan prohibits.
 • El Tripy que contingui el roadbook electrònic de la primera etapa es donarà durant les verificacions administratives. El de les següents es donarà cada matí, mitja hora abans de la sortida de cada participant, per a la validació del codi de desbloqueig del dia.

El respecte a la totalitat de l’itinerari és obligatori. L’incompliment de l’itinerari o la possessió de notes diferents de les de l’organització podrà comportar sancions que poden dur a l’expulsió de la cursa.

13) CIRCULACIÓ

Durant tota la durada del ral·li, els participants s’hauran d’ajustar estrictament a les reglamentacions en matèria de circulació d’Andorra, França i Espanya. A l’entrada de cada zona d’habitatges o considerada “de risc”, una casella del roadbook us indicarà “Zona Radar” i la velocitat màxima autoritzada per l’organització. Qualsevol superació alertarà immediatament el PC Cursa, gràcies al Tripy, i comportarà les penalitzacions enumerades seguidament:

Depassar de 0 a 10 km/h:

 • 1a infracció: 30 punts
 • 2a infracció: 50 punts
 • 3a infracció: 100 punts

Depassar més de 10 km/h:

 • 1a infracció: 130 punts
 • 2a infracció: 200 punts
 • 3a infracció: expulsió de la cursa

Qualsevol temps inferior de més del 10% de la mitjana màxima exigida per l’organitzador comportarà una penalització que pot dur a l’expulsió de la cursa. Així mateix, està prohibit amb penalització que pot dur a l’expulsió de la cursa:

• bloquejar intencionadament el pas o impedir els avançaments
• comportar-se d’una manera incompatible amb l’esperit esportiu.

Tots els oficials de la prova són considerats com a jutges de fets i han de constatar tot tipus d’infracció.

Qualsevol maniobra deslleial, antiesportiva, incorrecta o fraudulenta comesa per un participant, així com la no-assistència a qualsevol persona accidentada seran jutjades pel jurat dels comissaris esportius, que podrà penalitzar el participant, si cal, amb l’expulsió de la cursa.

14) DESENVOLUPAMENT DEL RAL·LI

A) SORTIDA

L’hora de sortida constarà en el carnet de control de cada pilot. Qualsevol retard imputable als participants per presentar-se a la sortida de la prova o d’una etapa comportarà una penalització d’1 punt per minut (màxim: 30 punts). Més enllà dels 30 minuts, es prohibirà la sortida als pilots.

B) TIPUS DE SECTORS

El recorregut de la prova es dividirà en 2 etapes, les quals es dividiran en ½ etapes i en diversos sectors de naturalesa diferent:

• Pròleg/Gimcana: petit itinerari d’enllaç, després petita gimcana especial amb diferents obstacles (xicanes, cons...). Aquest pròleg no comptarà per a la classificació, però serà un bon mitjà per provar la vostra moto, provar el roadbook electrònic i captivar el públic andorrà. Tindrà lloc el 3 de juny a les 16.30 h, després d’una sessió informativa a les 16.00 h.

• Sector d’enllaç: tram de recorregut situat entre dos controls o llocs senzills de reagrupament i que no són objecte d’un control de regularitat. El temps convingut per recórrer-lo és lliure. 

• Test de regularitat en carretera oberta o tancada: tram de recorregut en carretera comprès entre dos controls horaris a cobrir en un temps fixat, corresponent a mitjanes decidides per l’organització.  

• Test de regularitat en circuit tancat: tram de recorregut realitzat en un circuit en bucle tancat a la circulació, a recórrer 6 vegades a una mitjana decidida pel participant.

15) TEST DE REGULARITAT (TR) EN CARRETERA OBERTA O TANCADA

La llargada mínima d’un TR (test de regularitat) és de 3 km. La primera arribada es podrà obtenir després de 600 m de test i la llargada màxima serà de 25 km. Si hi ha una zona d’habitatges en un test de regularitat, es travessarà a 30 km/h.

Les línies d’arribada de qualsevol punt de cronometratge intermedi no s’indicaran al roadbook, sinó que s’obtindran electrònicament mitjançant el Tripy, instal·lat per l’organització. No aniran seguides del punt “stop”. En cas d’arribades múltiples, hi haurà menys d’1 km entre cada punt de cronometratge.

Els pilots hauran de recórrer els tests de regularitat a una de les velocitats mitjanes proposades per l’organització i a la lliure elecció de cadascun. S’anomenen mitjana alta i mitjana baixa. El participant les triarà el dia anterior i podran ser diferents cada dia.

S’establirà una classificació sobre la base dels temps realitzats pels participants de la manera següent:

Per cada segon o cada fracció de segon per sota del temps ideal (avançament): 2 punts de penalització.

Per cada segon o cada fracció de segon per damunt del temps ideal (retard): 1 punt de penalització.

Exemple: velocitat mitjana exigida triada 45 km/h

Llargada del sector del test de regularitat: 5,1 km

Temps atribuït: 6 minuts i 48 segons
Temps realitzat: 6 minuts i 59 segons = 11 segons de retard = 11 punts de penalització
Temps realitzat: 6 minuts i 31 segons = 17 segons d’avançament = 34 punts de penalització

Segons l’organitzador, es poden preveure línies de cronometratge intermèdies en qualsevol punt dels tests de regularitat.

El màxim de punts atribuïts per test de regularitat en un test de regularitat efectuat és de 120 punts per retard i 180 punts per avançament.

La velocitat mitjana exigida per l’organitzador podrà canviar diverses vegades en un mateix test de regularitat i serà en funció del tipus i l’estat de les carreteres per les quals se circuli i de la reglamentació en vigor.

A la sortida de cada test de regularitat, el roadbook indicarà als participants la llargada màxima del sector.

Els punts de cronometratge no s’indicaran al roadbook.

Cada punt de cronometratge no efectuat comportarà una penalització global de 120 punts.

16) TEST DE REGULARITAT SOBRE EL CIRCUIT

Per als tests de regularitat que tinguin lloc als circuits, les classificacions es calcularan de la manera següent:

Els participants faran 6 voltes: 1 volta de reconeixement, després 1 volta de referència, 3 voltes cronometrades que seran iguals que la volta de referència (si és possible) i 1 darrera per deixar el circuit.

 • Haureu de fer les voltes cronometrades a una mitjana mínima que es determinarà per a cada circuit.
 • El resultat del TR en circuit es farà mitjançant la suma de les vostres penalitzacions en les 3 voltes cronometrades i comptarà per a la classificació final.
 • Qualsevol disminució de la velocitat o aturada a la línia de cronometratge se sancionarà amb 30 punts.

Exemple:

Si el vostre temps de referència és d’1’05, equival a 65 segons.

Si la vostra 1a volta cronometrada és d’1’06, equival a 1 segon (amb relació a la volta de referència).

Si la vostra 2a volta cronometrada és d’1’10, equival a 5 segons (amb relació a la volta de referència).

Si la vostra 3a volta cronometrada és d’1’12, equival a 7 segons (amb relació a la volta de referència).

És a dir, teniu un total de 13 punts d’aquest test de regularitat (1 segon + 5 segons + 7 segons).

Els tests de regularitat en circuit comptaran per a la classificació de la prova.

17) DISPOSICIONS GENERALS RELATIVES ALS CONTROLS

L’hora oficial del ral·li és la fixada pel Tripy, que es posarà a cada moto.

Tots els controls, és a dir, controls horaris, controls de pas, sortides i stop de tests de regularitat, s’indicaran amb rètols.

Els participants estan obligats, sota pena de penalització, a presentar-se a qualsevol control en l’ordre correcte i en el sentit del recorregut.

Deixaran d’actuar 30 minuts després de l’hora teòrica de pas del darrer participant.

18) CONTROLS

A) CONTROLS DE PAS

Els controls de pas poden ser controls secrets o no, i tenen com a objectiu verificar el respecte del recorregut per part dels participants.

En aquests controls, els comissaris en actiu han de visar i/o signar el carnet de control a partir del moment en què aquest els és presentat per part del participant, però sense esmentar l’hora de pas.

L’absència de visat o marca de qualsevol control de pas comportarà una penalització.

L’aparell GPS Tripy, situat a cada moto, controla permanentment el respecte per l’itinerari i pot ser controlat en tot moment per l’organització amb valor de control de pas.

B) CONTROLS HORARIS

Els controls horaris són controls no secrets que delimiten un sector d’enllaç.

Als controls, els comissaris en actiu indiquen en el carnet de control l’hora de presentació del participant. Cada participant tindrà una hora de sortida fixa per a cada mitja jornada. Els enllaços seran lliures i respectaran el Codi de la circulació. Per tant, no s’assignarà cap temps als participants.

Els controls horaris tancaran 30 minuts després de l’hora teòrica de pas de la darrera moto.

• Control horari de sortida del test de regularitat (TR)

Aquests controls se situaran directament a la sortida de l’etapa al matí o al migdia, o a la sortida d’un sector d’enllaç.

En aquest cas, un temps de 2 minuts s’assignarà entre el control horari de final d’enllaç i el control horari de sortida de regularitat.

A la sortida d’un test de regularitat, el comissari de carretera responsable d’aquest punt anotarà en el carnet de control l’hora de sortida d’aquest test, que correspondrà a l’hora de sortida per al sector d’enllaç següent. Després donarà la sortida al participant a l’hora anotada.

• Controls horaris que manquen i condicions per mantenir-se en cursa

Per a tot control horari que manqui, el pilot obtindrà una penalització de 120 punts.

Si un pilot no fa un test de regularitat, continuarà la prova amb una penalització global de 120 punts per a cada arribada de TR no efectuada, així com la del control horari de sortida si no l’ha fet.

Si un participant interromp el ral·li en qualsevol moment, per la raó que sigui, podrà reprendre la prova posteriorment i serà penalitzat segons aquest reglament per tots els punts de control que no hagi efectuat (controls horaris, controls de pas i arribades de TR).

Se l’autoritzarà a reprendre la sortida si el seu vehicle encara respon a les normes de seguretat.

No passar el darrer control horari de la prova a l’Hotel Coma, el 5 de juny de 2016, comportarà una penalització global de 1.000 punts.

C) SEGURETAT

Els tests de regularitat són trams en carreteres “obertes”, d’ús no privat, per la qual cosa es recomana la màxima prudència respecte als altres usuaris eventuals i els creuaments de poblacions.

19) CARNET DE CONTROL

Cada pilot rebrà a la sortida de cada etapa un carnet de control.
El pilot és l’únic responsable del seu carnet de control i de l’exactitud de les verificacions.

El carnet de control ha d’estar disponible per a inspecció en qualsevol moment, sobretot en tots els punts de control on s’haurà de presentar per ésser visat. Llevat de ser aprovada pel comissari corresponent, qualsevol rectificació o modificació aportada al carnet de control comportarà l’expulsió de la cursa.

L’absència de visat o marca d’un control en el carnet comportarà una penalització.

A la sortida de cada etapa, el comissari en actiu en el darrer control horari conservarà el carnet de control. La pèrdua del carnet de control del dia comportarà una penalització de 50 punts.

20) PARC DE VIGILÀNCIA

Els parcs de reagrupament i de final d’etapa són parcs “vigilats” no sotmesos al règim de parc tancat. El parc estarà prohibit al públic. Cada participant podrà entrar-hi amb la seva moto com desitgi.

Per raons de seguretat, es prohibirà qualsevol sortida i entrada d’aquest parc entre les 22.00 h i les 7.00 h del dia següent.

21) RECLAMACIONS

El director de cursa és responsable de l’aplicació del reglament i de les disposicions durant el desenvolupament de la prova.

Qualsevol reclamació s’haurà de fer per escrit i haurà de ser lliurada al director de cursa o als responsables de relacions amb els participants, acompanyada d’un import de 500 € a l’ordre de Moto Club Pirineu, import que no serà retornat si la reclamació es considera injustificada. Cada reclamació només farà referència a un únic punt.

22) CLASSIFICACIÓ

La classificació general es farà mitjançant la suma dels punts obtinguts als diversos controls i s’hi afegiran els de qualsevol penalització.

A cada categoria, el participant que hagi obtingut el total més petit de punts serà proclamat guanyador de la classificació general, el següent serà el segon, i així successivament.

En cas d’empat, els participants podran desempatar donant avantatge a:

1 - la moto més antiga

2 - la cilindrada més feble.

23) COPES I PREMIS

El lliurament final de premis tindrà lloc durant un sopar el 5 de juny de 2016, a les 21.00 h, a l’Hotel Coma d’Ordino.

DESCARREGAR EL REGLAMENT

Descarregar el reglament en format PDF

Un indret molt pintoresc amb carreteres de montanya que fan somiar tots els motoristes...
Cyril Despres
Col·laboren
Govern d'Andorra
www.visitandorra.com
Federació motociclista d'Andorra
Federació motociclista d'Andorra
Sant Eloi Carburants
Madriu Real Estate
Patrocinadors
Zenith
Club 14
Elf
Yamaha
Guns Bullet
LS2 Helmets
Chicane Garage
MoraBanc Banca Particulars